دعوتنامه ایران

کاربران پارسی زبان دنیا بعضا بجای جستجوی عبارت ویزای ایران از عبارت دعوتنامه ایران استفاده میکنند، اینکه چقدر این عبارت برای اخذ ویزای ایران صحیح است را در این مطلب بررسی نخواهیم کرد اما در صورتی که تمایل دارید میهمانان خود را از کشورهای دیگر به ایران دعوت کنید

ادامه مطلب

ویزای تجاری ایران

یکی از مهمترین انواع ویزای ایران که برای بازرگانان، هیئت های تجاری، سرمایه گذاران و مدیران خارجی مورد استفاده قرار میگیرد، ویزای تجاری ایران است.

ادامه مطلب

سرکنسولگری ایران مومبای

اتباع کشور هند که تمایل به اخذی ویزای ایران به صورت ویزای توریستی ایران برای اتباع هندی یا ویزای تجاری ایران برای اتباع هندی دارند

ادامه مطلب

سفارت ایران دهلی نو

اتباع کشور هند که تمایل به اخذی ویزای ایران به صورت ویزای توریستی ایران برای اتباع هندی یا ویزای تجاری ایران برای اتباع هندی دارند

ادامه مطلب

سفارت ایران مانیل

اتباع کشور فیلیپین که تمایل به اخذی ویزای ایران به صورت ویزای توریستی ایران برای اتباع فیلیپینی یا ویزای تجاری ایران برای اتباع فیلیپینی دارند

ادامه مطلب

سفارت ایران لندن

اتباع کشور انگلستان که تمایل به اخذی ویزای ایران به صورت ویزای توریستی ایران برای اتباع انگلستانی یا ویزای تجاری ایران برای اتباع انگلستانی دارند

ادامه مطلب

آخرین نوشته ها